موتور برق از اصلی ترین و پرکاربرد ترین تجهیزات و وسایلی است که در مکان ها و فضاهایی که به برق دسترسی ندارند، استفاده می شود. موتور برق که به موتور ژنراتور نیز معروف است، یک نوع دستگاه تولید برق می باشد که برق و الکتریسیته را تامین می کند. این دستگاه یک موتور و ژنراتور دارد که به وسیله آن انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند.

موتور برق