موتور ویبراتور بتن

موتور ویبراتور بتن ( موتور ویبره بتن ) ، موتوری است که میتواند با سوختهای متفاوتی مثل بنزین ، دیزل و الکتریکی کار کرده و نیروی مکانیکی تولید کند. این نیروی تولید شده توسط شیلنگ ویبراتور به لرزشهایی با فرکانسهای متفاوت تبدیل میشود. در نهایت این لرزشهای ایجاد شده در محل‌های بتن ریزی، جهت از بین بردن حبابهای هوای ایجاد شده در بتن استفاده میشود. ایجاد لرزش در بتن خیس و تازه باعث میشود بتن حاصله بیش از پیش یکدست شد و استحکام و مقاومت آن افزایش پیدا کند.

موتور ویبراتور بتن