شیلنگ ویبره یا شیلنگ ویبراتور بتن ابزاری جهت ایجاد لرزش در بتن خیس جهت هواگیری محل بتن ریزی شده می باشد. هنگامی که بتن ریزی انجام می شود، به طور حتم صدها یا حتی هزاران حباب هوا ایجاد شود. این امر به طور قابل توجهی باعث تضعیف بتن خواهد شد.

راه حل مطمئن برای از بین بردن این حباب ها ایجاد لرزش و ارتعاش در بتن است. این کار به وسیله شیلنگ ویبره بتن انجام می گردد. به طوری که در هنگام لرزش در بتن آزاد سازی حباب هاب هوا و آب گیر کرده در لایه های بتن انجام می شود.

شیلنگ ویبراتور

شیلنگ ویبراتور