شمشه ماله بتن یکی از ابزارهای مورد استفاده در راهسازی و ساختمان سازی است.در حالت کلی این ابزار به دو دسته شمشه ماله دستی و شمشه ماله موتوری تقسیم بندی میشوند.

شمشه ماله ها دارای یک تیغه فلزی هستند. این تیغه به دسته ای متصل شده که اجازه می دهد تا در هنگام پرداخت نهایی سطح بتن و در حالت ایستاده به مسطح و هموار کردن سطح بپردازد.