تیغه ماله پروانه ای یکی از تجهیزات جانبی و یدکی دستگاه ماله پروانه ای بتن محسوب میشود. تیغه ماله ها وظیفه صیقلی کردن سطوح بتنی را بعد از بتن ریزی بر عهده دارند. در واقع پس از یکنواخت کردن سطح بتنی با سینی ماله موتوری، پرداخت نهایی با کمک تیغه انجام میشود تا بهترین کیفیت حاصل شود. تنظیم زاویه تیغه ها روی دسته دستگاه قابل انجام است.

تیغه ماله پروانه ای

تیغه ماله پروانه ای

تیغه ماله موتوری از لحاظ جنس و متریال، اندازه، ضخامت و کشور سازنده آنها دارای انواع مختلفی است. مانند سینی ماله اندازه تیغه ماله موتوری نیز متنوع است. اندازه های 60 سانتی متر ، 90 سانتی متر و 120 سانتی متر ابعاد استاندارد آنها محسوب میشود.

نمایش همه 3 نتیجه ها